Korosztályonként, egyénre szabott, célirányosan kidolgozott programokkal és eszközökkel dolgozunk. Minden  foglalkozás jó hangulatú, vidám légkörben, játék közben folyik, eközben okosodnak és ügyesednek a hozzánk járó gyerekek. A gyermek, észre sem veszi, és elrepül az idő. Ezeket a  foglalkozásokat minden esetben a szülővel való beszélgetés és felmérés előzi meg.  Az ezt követő, 50 perces foglalkozások előre egyeztetett, rendszeres időpontokban.

Délutáni házi feladat írás és/vagy korrepetálás

Lehetőség van kisiskolások (alsó és felső tagozat ) korrepetálására, felzárkóztatására minden tantárgyból. Ez egyéni, délutáni 1-2 órás elfoglaltság igény szerinti rendszerességgel. Vállaljuk továbbá, hogy gyermekével megírjuk a házi feladatot, ellenőrizzük azt, utána egy kis játékra is marad idő. Ez minden nap lehetséges, igény szerint, a megbeszélt időtartamban.

 Kreatív kézműves foglalkozás

A foglalkozásokon a gyermekek különböző anyagokkal (gyurma, papír, tempera, üveg, só gyurma, kerámia, rongy, száraz levél, egyéb természetes anyagok, tojáshéj, kő) és különböző technikákkal (gyurmázás, üvegfestés, festés, , papírmozaik, levélmozaik, rongyvarrás stb.) ismerkedhetnek meg a gyermekek. Kicsiknek kifejlesztett változatában a gyermekek ujjal, szivaccsal festhetnek, szabadon gyurmázhatnak, tépkedhetik a papírt, majd ragaszthatják azt. Az emberi intelligencia egyik fontos összetevője a kreativitás, a válasz a környezet ingereire. A tréning egyik középpontjában a kreativitás fejlesztése áll. Cél az ötletesség, eredetiség, rugalmas gondolkodás, spontaneitás, problémamegoldás fejlesztése. Itt nincs rossz vagy jó megoldás, mindenki rajza, játéka ugyanolyan értékes.

Gyermekfelügyelet

Ha sokáig dolgozik, beteg a nagymama, vagy szüksége van a barátnőjével egy szabad órára a napi hajtás mellett, a mi délutánjaink tartalmas időtöltést kínálnak gyermeke számára.

FEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGÜNK

Minél korábban! 

Foglalkozásaink célja a korrekció mellett nagyrészt a megelőzés, illetve a lehető legkorábbi fejlesztés. Minél korábban kezdődik a tudatos fejlesztés, annál hatékonyabb. A gyermekek számára is sokkal könnyebb, ha már az elején a helyes irányba állítjuk őket, mint ha az iskolában megmutatkozó súlyosabb problémákat kell helyrehozniuk.

Egyéni fejlesztés

Mindazon gyerekek számára, akiknek az óvó néni, a szülő valamilyen lemaradást észlel, vagy akiknek arról már Szakértői véleménye is készült. Rájuk fokozottan vonatkoznak a játékosság, a folyamatosság, a fokozatosság elvei, az egyéni bánásmód elve…mindez játékban, közvetett módon, óvoda-és gyógypedagógussal.

Prevenció – korai diagnózis és megelőzés

A rendellenességek korai kiszűrése drámai módon befolyásolhatja a gyermek jövőjét, egész életét meghatározhatja, hogy időben felfedezik-e, és kezelik-e a problémát! Minél tovább áll fenn egy részképesség-elmaradás, annál több járulékos következménye keletkezhet, hiszen ha az egymásra épülő képességlánc valahol megszakad, az további zavarokat okoz a fejlődésben. Így ha későn fedezik fel, akkor már nem csak az eredeti problémát, hanem annak számtalan következményét is kezelnünk kell.

Iskolára felkészítő foglalkozás

Tanulmányi eredmények javítása, tanulási-, magatartási-, és egyéb részképesség zavarok megelőzése, kezelése. Ebben az életkorban nagyon hangsúlyos a nagymozgás és a beszéd fejlődése. A helyes mozgáskoordináció, illetve az egyensúlyozás képessége különböző összetettebb feladatokon át valósul meg. A stabil, jól megalapozott nagymozgásra épül a finommozgás. Finommozgások azok a mozgások, melyeket apró izmok tesznek lehetővé, aprólékos mozdulatok ezek, mint az írás, a gyöngyfűzés, stb., de ide tartozik a beszéd is. A képességfejlesztő foglalkozásokon igyekszünk a különböző funkcióterületek fejlesztését szolgáló játékokat alkalmazni.

A játék hatása:

Fejleszti a mozgásukat, kézügyességüket érzékszerveik működése pontosabb lesz, ennek eredményeként észlelésük, megfigyelőképességük megbízhatóbbá válik, a játékot kísérő érzelmek közlési vágyat ébresztenek, ezáltal fokozódik a gyermekek beszédkedve, és ez ösztönzi a nyelvi kommunikációs készség fejlődését.  A játékban fejleszti a beszédet, lehetőséget teremt a párbeszédek kialakulására. Az önfeledt, játékkal töltött időszakok, nagyon fontosak a gyermekek fejlődésében, személyiségük, önállóságuk kialakulásában. Így tanulják meg használni testi és lelki adottságaikat, fejlődik kreatív feladatmegoldó képességük, fantáziájuk. A megismerő tevékenység, a mozgás, a beszédfejlődés és a szocializációs képességek szoros összefüggésben vannak egymással és meghatározzák a gyermekek jövőjét. A szakszerű fejlesztés segítségével megkönnyítjük az iskolai tanulmányaikat és hozzásegítjük őket a sikeres élethez. A Medveldében szakember segíti mindebben gyermekét.

A hozzánk forduló gyerekeknek, egy általános képességvizsgálat alapján, fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt. Törekszünk a különböző fejlesztő módszerek összetett alkalmazására. Mivel minden gyermek más, a foglalkozásokat is egyénre szabottan alakítjuk ki azokat a módszereket használva, melyek együttes hatása a legjobban segíti azt, hogy gyermekeink egyforma eséllyel induljanak az iskola, az élet felé, és ugyanolyan eséllyel teljesítsék a sok-sok követelményt.

Ide kattintva jelentkezzen most!